grzyby.pl

Peziza pseudoviolacea Donadini

kustrzebka nibyfioletowawa
Peziza violacea sensu auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• wg Mycobank to synonim kustrzebki fioletowawej (Peziza violacea Pers.) (2023-5-31)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)

cechy makroskopowe

Owocnik krążkowaty do kubeczkowatego, 5-30 mm średnicy

space

Zewnętrza strona gładka, niebieskawo-szara.

cechy mikroskopowe

Peziza pseudoviolacea (kustrzebka nibyfioletowawa)
Zarodniki dojrzałe bez kropli, gładkie, 13-15.5 × 7-8.5 µm.

space

występowanie

Nie ujęty w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na świeżych wypaleniskach.
Podobna kustrzebka przeoczana (Peziza praetervisa) rośnie na starszych wypaleniskach, ma zarodniki delikatnie brodawkowane, z dwoma kroplami.

wybrane okazy · selected collections

#5
pp.051007-002PERZ
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hansen, L., Knudsen, H., 2000 — Nordic Macromycetes vol. 1. Ascomycetes. [108]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
znaleziska Peziza pseudoviolacea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-32 355501

ID355501 Peziza pseudoviolacea; Około 1 km na E od miejscowości Ruda Białaczowska, gm.Gowarczów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-32; 2021.04.18.; Monokultura sosnowa na piaszczystych terenach nieużytkownych rolniczo, ze względu na klasę gleby.; Grzyby wyrosły na kilkuhektarowym pogorzelisku, powstałym wiosną 2020 po pożarze lasu sosnowego. Setki owocników na całym obszarze objętym pożarem. Wyrastają głównie z ziemi.; leg. Jan Kochanowski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak, u R.Tomaszewskiego, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1218052.html

GPS: 51°15'43''N / 20°24'38''fot. 1314241 fot. 1314242 fot. 1314243

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji