grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Pezizaceae » Peziza »

Peziza repanda Pers.

kustrzebka wygięta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Na drewnie drzew liściastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[859]
    Peziza repanda Pers. · synonimy: Plicaria repanda (Pers.) Rehm
    publikacje: Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015a, Gierczyk i in. 2017a, Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Friedrich 2020

znaleziska Peziza repanda na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-27 155960 DE-35 330303 DE-67 330301

 ID155960  Peziza repanda; 1,5 km N W od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2007.09.16; Leucobryo-Pinetum, stare ognisko w stadium Funaria; na zweglonych resztkach drewna gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 814 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305669 fot. 305670

ID330301 Peziza repanda; 1,3 km NW od wsi Rędziny; gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.04.21; bór sosnowy; miejsce składowania drewna; na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 43" N i 19st 36' 35" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/840783.html

ID330303 Peziza repanda; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.05.11; liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne; na murszejącej kłodzie położonej topoli i obok niej grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 37,5" N i 19st 25' 8,2" E

fot. 1131386 fot. 1131387 fot. 1131388 fot. 1131389 fot. 1131390

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji