takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Peziza ampliata Pers.