jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Peziza howsei Roze et Boud.

Peziza emileia Cooke
na stronie — występowanie

występowanie

Na ziemi.