grzyby.pl
GREJ

Paragalactinia michelii (Boud.) Van Vooren

Peziza michelii (Boud.) Dennis
Peziza Peziza Peziza PezizaPezizaPeziza granulariskustrzebka drobnotrzonowa (Peziza micropus)
Paragalactinia michelii
18.09.2006, okolice Rogowa; copyright © by Marek Snowarski
Paragalactinia michelii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060918.4.06 - Paragalactinia michelii; okolice Rogowa
060918-4
/okolice Rogowa/ #2