takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Peziza polaripapulata (J. Moravec) K. Hansen