Peziza depressa Pers.

Peziza depressa
24.07.2019, Wyżnianka, pow. Kraśnik, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak
Peziza depressa
XL
Peziza depressa
Peziza depressa
XL
Peziza depressa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190724.GREJ_ID-324861.rkz - Peziza depressa; Wyżnianka, pow. Kraśnik, woj. lubelskie
190724-GREJ_ID-324861
leg. Robert Kozak, det. Mirosław Gryc
/Wyżnianka, pow. Kraśnik, woj. lubelskie/
/owocniki badane zostały zebrane 24.07.2019 (fot. 05); fot. 01-04 z 26.06.2019/ #5