grzyby.pl

Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm.

wilgotnica szkarłatna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe HygrocybeHygrocybewilgotnica cytrynowozielonawa (Hygrocybe citrinovirens)wilgotnica czerwona (Hygrocybe coccineocrenata)
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
w trawie na poboczu drogi; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
w trawie na poboczu drogi
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
na skraju pastwiska
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
na skraju pastwiska

owocnik

Kapelusz czerwony do szkarłatnoczerwonego, z czasem blaknący do ochrowo-żółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem prawie płaski, wypukły lub szerokostożkowatego; powierzchnia gładka, śliska gdy wilgotna, sucha matowa, z przylegającymi drobnymi włókienkami; higrofaniczny; brzeg ostry, niewyraźnie prześwitujący lub nie prześwitujący, początkowo może być słabo podwinięty.

Blaszki początkowo czerwono-pomarańczowe, potem żółto-pomarańczowe, szerokie, grube, dość gęste; szeroko przyrośnięte do zbiegających ząbkiem.

Trzon szkarłatnoczerwony do pomarańczowoczerwonego, ku podstawie białawy; 40-60 x 5-8 mm, cylindryczny, powyginany, czasem spłaszczony, podstawa nieco zwężona; powierzchnia gładka, z drobnymi włókienkami; pusty, delikatny, włóknisty.

Miąższ wodnisty, w kapeluszu czerwony do pomarańczowego, kruchy, cienki; bez wyróżniającego się zapachu, smak łagodny, nieokreślony.Kapelusz czerwony do szkarłatnoczerwonego, z czasem blaknący do ochrowo-żółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem prawie płaski, wypukły lub szerokostożkowatego; powierzchnia gładka, śliska gdy wilgotna, sucha matowa, z przylegającymi drobnymi włókienkami; higrofaniczny; brzeg ostry, niewyraźnie prześwitujący lub nie prześwitujący, początkowo może być słabo podwinięty.

space

Trzon szkarłatnoczerwony do pomarańczowoczerwonego, ku podstawie białawy; 40-60 x 5-8 mm, cylindryczny, powyginany, czasem spłaszczony, podstawa nieco zwężona; powierzchnia gładka, z drobnymi włókienkami; pusty, delikatny, włóknisty.

space

Pileus red to scarlet-red, with age fading to ochraceous-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age near plane, convex or broadly conical; surface smooth, lubricous when moist, dry dull, with appressed fine fibrils; hygrophanous; margin acute, indistinctly or not translucent-striate, initially can be slightly incurved.

Lamellae at first red-orange, later yellow-orange, broad, thick, quite close; broadly adnate to notched.

Stipe scarlet-red to orange-red, towards the base whitish; 40-60 x 5-8 mm, cylindrical, flexuous, sometimes compressed, base slightly tapered; surface smooth, finely fibrillose; hollow, delicate, fibrous.

Flesh watery, in the cap red to orange, fragile, thin; without a distinct odour, taste mild, indefinite.

Pileus red to scarlet-red, with age fading to ochraceous-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age near plane, convex or broadly conical; surface smooth, lubricous when moist, dry dull, with appressed fine fibrils; hygrophanous; margin acute, indistinctly or not translucent-striate, initially can be slightly incurved.

space

Stipe scarlet-red to orange-red, towards the base whitish; 40-60 x 5-8 mm, cylindrical, flexuous, sometimes compressed, base slightly tapered; surface smooth, finely fibrillose; hollow, delicate, fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 7.5-11 x 4-5.5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 7.5-11 x 4-5.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 7.5-11 x 4-5.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 7.5-11 x 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsta, od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach; na ubogich, suchych pastwiskach i polanach leśnych, na obrzeżach lasów, na podgórzu i w górach.Dość częsta, od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach; na ubogich, suchych pastwiskach i polanach leśnych, na obrzeżach lasów, na podgórzu i w górach.
Not common, summer-fall, solitary to gregarious, in forest clearings, among mosses and grasses, in poor, semidry, acid stands.
Not common, summer-fall, solitary to gregarious, in forest clearings, among mosses and grasses, in poor, semidry, acid stands.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Podawana jako niejadalna lub jadalna [105], co i tak bez znaczenia z uwagi na drobne rozmiary.Podawana jako niejadalna lub jadalna [105], co i tak bez znaczenia z uwagi na drobne rozmiary.
Inedible.
Inedible.
Bardzo podobna wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea) jest większa, miąższ w kapeluszu jest białawy. Istnieje cała grupa drobniejszych czerwonych wilgotnic jak: Hygrocybe calciphila, wilgotnica torfowiskowa (Hygrocybe helobia), wilgotnica włoska (Hygrocybe reidii), wilgotnica purpurowa (Hygrocybe miniata). Pospolitą czerwoną wilgotnicą o czerniejącym miąższu jest wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).Bardzo podobna wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea) jest większa, miąższ w kapeluszu jest białawy. Istnieje cała grupa drobniejszych czerwonych wilgotnic jak: Hygrocybe calciphila, wilgotnica torfowiskowa (Hygrocybe helobia), wilgotnica włoska (Hygrocybe reidii), wilgotnica purpurowa (Hygrocybe miniata). Pospolitą czerwoną wilgotnicą o czerniejącym miąższu jest wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).