Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
w trawie na poboczu drogi
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
w trawie na poboczu drogi
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
na skraju pastwiska
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
na skraju pastwiska

owocnik

Kapelusz czerwony do szkarłatnoczerwonego, z czasem blaknący do ochrowo-żółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem prawie płaski, wypukły lub szerokostożkowatego; powierzchnia gładka, śliska gdy wilgotna, sucha matowa, z przylegającymi drobnymi włókienkami; higrofaniczny; brzeg ostry, niewyraźnie prześwitujący lub nie prześwitujący, początkowo może być słabo podwinięty.

space

Trzon szkarłatnoczerwony do pomarańczowoczerwonego, ku podstawie białawy; 40-60 x 5-8 mm, cylindryczny, powyginany, czasem spłaszczony, podstawa nieco zwężona; powierzchnia gładka, z drobnymi włókienkami; pusty, delikatny, włóknisty.

space

Pileus red to scarlet-red, with age fading to ochraceous-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age near plane, convex or broadly conical; surface smooth, lubricous when moist, dry dull, with appressed fine fibrils; hygrophanous; margin acute, indistinctly or not translucent-striate, initially can be slightly incurved.

space

Stipe scarlet-red to orange-red, towards the base whitish; 40-60 x 5-8 mm, cylindrical, flexuous, sometimes compressed, base slightly tapered; surface smooth, finely fibrillose; hollow, delicate, fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 7.5-11 x 4-5.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 7.5-11 x 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsta, od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach; na ubogich, suchych pastwiskach i polanach leśnych, na obrzeżach lasów, na podgórzu i w górach.
Not common, summer-fall, solitary to gregarious, in forest clearings, among mosses and grasses, in poor, semidry, acid stands.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Podawana jako niejadalna lub jadalna [105], co i tak bez znaczenia z uwagi na drobne rozmiary.
Inedible.
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca) · w trawie na poboczu drogi
Bardzo podobna wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea) jest większa, miąższ w kapeluszu jest białawy. Istnieje cała grupa drobniejszych czerwonych wilgotnic jak: Hygrocybe calciphila, wilgotnica torfowiskowa (Hygrocybe helobia), wilgotnica włoska (Hygrocybe reidii), wilgotnica purpurowa (Hygrocybe miniata). Pospolitą czerwoną wilgotnicą o czerniejącym miąższu jest wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Chachuła (2009)[1360]Chachuła (2009) Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1360], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 348202 365192 BA69 332513 DF78 174366 FF96 348205 FG31 256040 327696 343508 360783

ID 174 366 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Skawina, część północna, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 3 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąki, w trawie, masowo, kilka stanowisk po kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/100903/0001; uwagi: masywna wilgotnica o matowej powierzchi. Na trzonie włókienowaty. Miąższ bardzo kruchy, pomarańczowo-czerwony. Trzon w niektórych owocnikach powyginany, spłaszczony.; Stanowisko obserwuję od 3 lat.; fot.373069 fot.373070 fot.373071 fot.373072 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

373069
373070
373071
373072

ID 256 040 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Huta Polańska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 5 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska łąka, na ziemi w trawie, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka; uwagi: fot.741546 fot.741547 Hygrocybe coccinea [notatka: nie] [fotografie: tak];

741546
741547

ID 327 696 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Huta Polańska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska łąka, na ziemi, w trawie, kilkadziesiąt młodziutkich owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1112447 fot.1112448 fot.1112449 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112447
1112448
1112449

ID 332 513 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Charnowo, Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA69; data zbioru: 18 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005280; uwagi: fot.1146129 [notatka: [bf:956528]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 956528 ;

ID 343 508 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Ciechania - uroczysko (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 5 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska mszysta, wilgotna łąka, na ziemi pośród trawy, ok. 20 owocników w grupach po kilka; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006738; uwagi: fot.1215219 fot.1215220; Wątek [bf:960648] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 960648 ;

ID 348 202 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Bartkówka 3km od kościoła na wschód, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie; data zbioru: 1 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka,kilka gatunków trawy,jastrzębiec kosmaczek,mlecz zwyczajny., na ziemi wśród traw., gromadnie od kilku do kilkunastu owocników; leg. Piotr Kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0007716; uwagi: [bf:1244988] [notatka: -] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1244988 ;

ID 360 783 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Huta Polańska - tereny południowy wschód od kościoła (enklawa na terenie MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 30 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska wypasana łąka, na ziemi w trawie, pojedynczo i w gupach po kilkanaście, łącznie kilkadziesiąt albo więcej; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009997; uwagi: fot.1369477 fot.1369478 fot.1369479 fot.1369480 fot.1369481 fot.1369482; Wątek [bf:887528] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 887528 ;

ID 365 192 oznaczenie: Hygrocybe coccinea; lokalizacja: Droga polna około 800 m od miejscowości Trepcza koło Sanoka do dzielnicy miasta Okołowiczówka i wzgórza Glinicka góra., pow. sanocki, woj. Podkarpacie; data zbioru: 11 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zagajnik sosnowy z udziałem brzozy plus krzewy różowate, Na mszystej ziemi wśród opadłych liści brzozowych i krzewów różowatych., Wyrastały w grupie -około 6 sztuk; leg. Mariusz Sabat, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0010320; uwagi: fot.1402901 fot.1402902 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1402901
1402902
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji