grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) Kummer

wilgotnica szkarłatna
Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe HygrocybeHygrocybewilgotnica cytrynowozielonawa (Hygrocybe citrinovirens)Hygrocybe coccineocrenata
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
w trawie na poboczu drogi; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
w trawie na poboczu drogi
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
na skraju pastwiska
Hygrocybe coccinea (wilgotnica szkarłatna)
na skraju pastwiska

owocnik

Kapelusz czerwony do szkarłatnoczerwonego, z czasem blaknący do ochrowo-żółtego; 20 – 50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem prawie płaski, wypukły lub szerokostożkowatego; powierzchnia gładka, śliska gdy wilgotna, sucha matowa, z przylegającymi drobnymi włókienkami; higrofaniczny; brzeg ostry, niewyraźnie prześwitujący lub nie prześwitujący, początkowo może być słabo podwinięty.

space

Trzon szkarłatnoczerwony do pomarańczowoczerwonego, ku podstawie białawy; 40 – 60 x 5 – 8 mm, cylindryczny, powyginany, czasem spłaszczony, podstawa nieco zwężona; powierzchnia gładka, z drobnymi włókienkami; pusty, delikatny, włóknisty.

space

Pileus red to scarlet-red, with age fading to ochraceous-yellow; 20 – 50 mm in diameter, initially hemispherical, with age near plane, convex or broadly conical; surface smooth, lubricous when moist, dry dull, with appressed fine fibrils; hygrophanous; margin acute, indistinctly or not translucent-striate, initially can be slightly incurved.

space

Stipe scarlet-red to orange-red, towards the base whitish; 40 – 60 x 5 – 8 mm, cylindrical, flexuous, sometimes compressed, base slightly tapered; surface smooth, finely fibrillose; hollow, delicate, fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 7.5 – 11 x 4 – 5.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 7.5 – 11 x 4 – 5.5 µm.

występowanie

Dość częsta, od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach; na ubogich, suchych pastwiskach i polanach leśnych, na obrzeżach lasów, na podgórzu i w górach.

Not common, summer-fall, solitary to gregarious, in forest clearings, among mosses and grasses, in poor, semidry, acid stands.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Bardzo podobna wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea) jest większa, miąższ w kapeluszu jest białawy. Istnieje cała grupa drobniejszych czerwonych wilgotnic jak: Hygrocybe calciphila, Hygrocybe helobia, wilgotnica włoska (Hygrocybe reidii), wilgotnica purpurowa (Hygrocybe miniata). Pospolitą czerwoną wilgotnicą o czerniejącym miąższu jest wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).

Very similar wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea) is larger with whitish flesh in the cap. There is a whole group of tinier red wilgotnica (Hygrocybe) such as: Hygrocybe calciphila, Hygrocybe helobia, wilgotnica włoska (Hygrocybe reidii), wilgotnica purpurowa (Hygrocybe miniata). A common red Hydrocybe with a blackening flesh is wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).