chronionyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.10); b/wył. gosp. (§7.1)

Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff.

wilgotnica cytrynowozielonawa
na stronie — występowanie
GREJ: ID177159 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID177159 (© autora fot.)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.10 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na górskich terenach trawiastych.