Tx: 487
grzyby.pl

Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser

wilgotnica czerwona
Hygrophorus coccineocrenatus P.D. Orton · Pseudohygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Kovalenko
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GRej: ID324773 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na torfowiskach i podmokłych łąkach, pod olszami, zwykle w mchach torfowcach, także w innych mchach wśród traw; lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Sotek i in. (2004)[2203]Sotek i in. (2004) Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78[2203], Stasińska (2007a)[2227]Stasińska (2007a) Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148[2227], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2003)[2248]Stasińska & Sotek (2003) Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland).[2248], Stasińska & Sotek (2004)[2249]Stasińska & Sotek (2004) Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland).[2249], Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrocybe coccineocrenata (wilgotnica czerwona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB46 324773 AB56 324366 AB59 334921 FB09 342039 GD94 364893 GE01 364769 GE05 364889

ID 324 366 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,6 km na N od Czermnicy w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 4 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowiskowy brzeg jeziorka dystroficznego, wśród Sphagnum pod kruszyną i Ol, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009324; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1072364]; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszony jako Hygrocybe cantharellus. [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1072364 ;

ID 324 773 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (Rokickie Uroczysko), 0,9 km na S od Łęgna w gminie Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 27 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek torfowiska wysokiego, wśród Sphagnum i Thelypteris palustris, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009337; uwagi: fot.1081004 fot.1081005 fot.1081006 fot.1081007; podstawki; fot.1081008; skórka; fot.1081009; zarodniki: 10,6-13,0 µm x 6,1-7,6 µm; fot.1081010; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszony jako Hygrocybe cantharellus. [notatka: tak] [fotografie: tak];

1081004
1081005
1081006
1081007
1081008
1081009
1081010

ID 334 921 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: 1,2 km na NE od Radówka, Jezioro Piaski w gm. Radowo Małe, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB59; data zbioru: 1 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło mszarne nad jeziorem, wśród Sphagnum, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1156030] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1156030 ;

ID 342 039 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: Krzywe, pow. suwalski, woj. podlaskie, FB09; data zbioru: 12 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad brzegiem jeziora typu suchar, w mchach torfowiskowych, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006485; uwagi: fot.1204150 fot.1204151 fot.1204152 fot.1204153 [notatka: [bf:1142977]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1142977 ;

ID 364 769 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: Jamniki, jez. Moszne 51.454754, 23.120430, pow. włodawski, woj. lubelskie, GE01; data zbioru: 10 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w mchu torfowiskowym, , kilkadziesiąt owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010284; uwagi: fot.1400818 fot.1400819 fot.1400820 fot.1400821 [notatka: [bf:1166383]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1166383 ;

ID 364 889 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: Stulno, jez. Plotycze, 51.392400, 23.618664, pow. włodawski, woj. Lubelskie, GE05; data zbioru: 26 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, na granicy z lasem, W mchu torfowiskowym,, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010282; uwagi: fot.1401157 fot.1401158 [notatka: [bf:1163046]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1163046 ;

ID 364 893 oznaczenie: Hygrocybe coccineocrenata; lokalizacja: Orchówek, jez. Orchowe, 51.490466, 23.575763, pow. włodawski, woj. Lubelskie, GD94; data zbioru: 26 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, W mchu torfowiskowym,, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010283; uwagi: fot.1401164 [notatka: [bf:1163056]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1163056 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji