Tx: 496
grzyby.pl

Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm.

wilgotnica purpurowa, wilgotnica przewężona
Hygrocybe strangulata (P.D. Orton) Svrcek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: H. miniata var. miniata), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (H. miniata var. miniata), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita i Bujakiewicz (2004a)[2009]Nita i Bujakiewicz (2004a) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138[2009], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrocybe miniata (wilgotnica purpurowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 349316 BA69 332505 354176 BA88 354118 354349 354350 BC85 374033 DE78 274161 298737 DG05 354083 FE27 369330 FG12 230352 FG22 36254 230354 FG33 230351 256005 GC10 354538 GD94 369326

ID 36 254 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, FG22; data zbioru: 2 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża lasu - łąka, zbocze koleiny, na ziemi, 13 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AH/10.09.06; uwagi: Koleiną spływała woda z lasu; fot.43433 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

43433

ID 230 351 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, pod leszczynami, na obrzeżu polany, do 10 owocników w rozproszeniu; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/100923/0002, BGF/BF/AH/101009/0001; uwagi: drugi raz w tym samym lesie 09.10.2010, w nieco odległym miejscu też kilka owocników.; fot.633838 fot.633839 fot.633840; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:397146]; związane wątki bio-forum.pl: 397146 ;

ID 230 352 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: las między Chorkówką, a Bóbrką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG12; data zbioru: 4 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - jodła, świerk, buk, grab, dąb, na ziemi w prześwietlonym miejscu na śródleśnej drodze., w grupie kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/101004/0002; uwagi: fot.633852 fot.633853; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:397146] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 397146 ;

ID 230 354 oznaczenie: Hygrocybe miniata; • potwierdzenie ID36 254; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielka leśnia polanka z leszczyną, w otoczeniu jodeł, na ziemi, kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/100925/0001; uwagi: fot.633878 fot.633879; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:397146] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 397146 ;

ID 256 005 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 31 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska łąka, na ziemi w trawie, 2 owocniki razem; leg. Anna Hreczka, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka; uwagi: fot.741317 fot.741318 Hygrocybe miniata [notatka: nie] [fotografie: tak];

741317
741318

ID 274 161 oznaczenie: Hygrocybe miniata var. mollis; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 13 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: widny skraj lasu (buk, dąb, grab, jawor, leszczyna), ziemia, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140913/0011, BGF/BF/KK/140830/0003, BGF/BF/KK/140830/0005, BGF/BF/KK/141026/0001, BGF/BF/KK/140823/0002; uwagi: fot.814591 fot.814592; w 2014r. często spotykana [notatka: nie] [fotografie: tak];

814591
814592

ID 298 737 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 4 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: as liściasty, (dąb, buk, grab, jawor), ziemia, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000690; uwagi: fot.915175 fot.915176 [notatka: nie] [fotografie: tak];

915175
915176

ID 332 505 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Charnowo, Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA69; data zbioru: 18 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005284; uwagi: fot.1146116 [notatka: [bf:956570]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 956570 ;

ID 349 316 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: 50.071815, 19.989194 Park Lotnikow Polskich, Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; data zbioru: 14 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Klon dab, Mech, w grupie kilka owocnikow; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1262423 fot.1262424 fot.1262425 fot.1262426 [fotografie: tak];

1262423
1262424
1262425
1262426

ID 354 083 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Hucisko, pow. suski, woj. małopolskie, DG05; data zbioru: 2 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona, wypasana łąka pod podgórskim lasem iglastym, na łące, z ziemi, pojedynczo; leg. Sławomir Magier, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008592; uwagi: link krzyżowy:; [bf:1185197]; fot.1303462 fot.1303463 fot.1303464 fot.1303465 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1185197 ;

ID 354 118 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: 1,5km na SW od drogi nr 6 w miejscowości Warszkowo polną drogą w kierunku Pomiłowo, pow. Sławno, woj. Zachodniopomorskie, BA88; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Koszona, nienawożona, uboga łàka z podmokłymi obniżeniami terenu, Na ziemi wśród traw., W wielu miejscach, gromadnie , pojedynczo i wiązkami . Na całej łące w dziesiątkach owocnikow; leg. Violetta Napp - Kaminska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008663; uwagi: [bf:1267657] [notatka: nie] [fotografie: Tak, w wątku na bio]; związane wątki bio-forum.pl: 1267657 ;

ID 354 176 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Charnowo, pow. Słupsk, gm Ustka, woj. Pomorskie, BA69; data zbioru: 24 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na koszonej, nienawożonej piaszczystej łące, Wśród traw podszytych mchem, na ziemi, Gromadnie, pojedynczo i w kępkach . Około 50 owocnikow.; leg. Violetta Napp - Kaminska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008677; uwagi: [bf:1267143] fot.1304075 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1267143 ;

ID 354 349 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Warszkowo, pow. Sławno, woj. Zachodniopomorskie, BA88; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Koszona, nienawożona uboga łąka z podmokłymi obnizeniami terenu., Na ziemi wśród traw, Gromadnie w wielu miejscach. Pojedynczo i wiązkach.; leg. Violetta Napp - Kaminska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008676; uwagi: [bf:1270821]; fot.1305986 fot.1305987 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1270821 ;

ID 354 350 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Warszkowo, pow. Sławno, woj. Zachodniopomorskie, BA88; data zbioru: 24 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Koszona, nienawożona, uboga łàka z podmokłymi obniżeniami terenu, Na ziemi wśród traw, Gromadnie w wielu miejscach. Pojedynczo i wiązkach.; leg. Violetta Napp - Kaminska, det. Blażej Gierczyk; eksykat: BGF0008672; uwagi: [bf:1267718]; fot.1305990 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1267718 ;

ID 354 538 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Białystok. Las Zwierzyniecki od strony ZOO (Park Konstytucji 3 Maja), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC10; data zbioru: 16 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod klonami, w trawie i w mchu, gromadnie, setki owocników; leg. Sławomir Kłusewicz, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008733, BGF0008736; uwagi: fot.1306522 fot.1306523 fot.1306524 [notatka: [bf:1264966]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1264966 ;

ID 369 326 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Włodawa Zabagonie - 23.535815 , 51.530385, pow. włodawski, woj. lubelskie, GD94; data zbioru: 5 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, w kępach traw, gromadnie; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0010865; uwagi: fot.1448453 fot.1448454 [notatka: [bf:1272853]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1272853 ;

ID 369 330 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Lublin - Górki Czechowskie - 22.533496 , 51.267853, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 4 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużytki, pod głogami przy kopcach z trawą, przy kopcach z trawą, kilka grup; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010863; uwagi: fot.1448464 [notatka: [bf:1271569]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1271569 ;

ID 374 033 oznaczenie: Hygrocybe miniata; lokalizacja: Leśnictwo Klemensowo, ok 1.5km S od Zapustu, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC85; data zbioru: 2 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Droga leśna, w lesie z przewagą świerku, W trawach, Grupa ok 20 owocników; leg. det. Maciej Reszelski; eksykat: nie; uwagi: fot.1498232 fot.1498233 fot.1498234 fot.1498235 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1498232
1498233
1498234
1498235
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji