Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner

Lachnum cerinum (Pers.) Morgan
na stronie — występowanie

występowanie

Na opadłych gałązkach drzew liściastych.