grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin

Exobasidium vaccinii
masowo na borówce brusznicy, las mieszany (ciemne plamki to najprawdopodobniej inny grzyb pasożytujący na E. vaccinii); 22.06.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Exobasidium vaccinii
na borówce brusznicy
Exobasidium vaccinii
na borówce brusznicy
Exobasidium vaccinii
na borówce brusznicy
Exobasidium vaccinii
zarodniki

uwagi

Dziękuję Marcinowi Piątkowi (PAN, Kraków) za informację o jeszcze jednym gatunku grzyba na powyższych zdjęciach: "[...] Te ciemne plamki na Exobasidium vaccinii, to pasożytujący na nim grzyb Cladosporium exobasidii Jaap. Dotychczas był on podawany z Polski tylko jeden raz, ale w swoich zbiorach mam różne niepublikowane stanowiska z różnych części Polski. [...]"