fot. w_Exobasidium_vaccinii_030622_03 — copyright © by Witold Wójciak
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Exobasidium vaccinii

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

na borówce brusznicy
22.06.2003, Kotlina Sandomierska · copyright © by Witold Wójciak