grzyby.pl

Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et M.N.L. Lefebvre

widłoszczetka północna
Vararia borealis Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na leżących pniach świerka.Na leżących pniach świerka.