fot. md-HribKralovsky (594×412) — copyright © by Míla Dobešová
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.09.1998, Liberecko, Czechy
copyright © by Míla Dobešová