grzyby.pl

Butyriboletus roseogriseus (Šutara, M. Graca, M. Kolařík, Janda et Kříž) Vizzini et Gelardi

masłoborowik różowoszary
Boletus roseogriseus Šutara, Graca, M. Kolařík, Janda et Kříž
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]