fot. sj-boletus_regius (739×493) — copyright © by Stanislav Jirásek
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.09.1999, Prodasice, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek