jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anema cernohorskyi (Servít) Henssen

placuszek Černohorskiego