grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anema cernohorskyi (Servít) Henssen

placuszek Černohorskiego
Anema Anema Anema AnemaAnemaplacuszek zwodniczy (Anema decipiens)