jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anema decipiens (A. Massal.) Forssell

placuszek zwodniczy