fot. mj-CRW_2917C (677×520) — copyright © by Mírek Junek
faza jaja, przekrój podłużny
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phallus hadriani (sromotnik fiołkowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek