297408xx3138
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-297408-908673

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID297408
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ