293674xx3138
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-293674-889039

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID293674
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ