fot. 041005-9528 (726×227) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 041005-2
przekrój młodego owocnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
05.10.2004, Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR
copyright © by Marek Snowarski