Tx: 1792
grzyby.pl

Cyphella digitalis (Alb. & Schwein.) Fr.

kielisznik jodłowy
Aleurodiscus digitalis (Alb. & Schwein.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID293625 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID293625 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID231084 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196657 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na korze na kłodach i martwych leżących gałęziach jodły.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Cyphella digitalis (kielisznik jodłowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG20 327869 331300 FG21 196657 FG23 331582 FG32 293625 364553 FG33 231084 FG34 301946 331298 353421

ID 196 657 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 22 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła z domieszkami buka , leszczyny, osiki, na martwych gałęziach jodłowych, w grupie około 20 owocników na jednej jodle, w odległości kilkudziesięciu metrów na drugiej jodle około 100 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Owocniki dość wysoko nad ziemią - 1- około 2 metrów, 2- 3-4 metry.; fot.470829 fot.470830 fot.470831; inne zdjęcia w wątku [bf:469226] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 469226 ;

ID 231 084 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 10 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, świeżo ścięta jodła, na kilku konarach szczytowych, w wiązkach i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/121110/0002; uwagi: fot.642871 fot.642872 Cyphella digitalis [notatka: nie] [fotografie: tak];

642871
642872

ID 293 625 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 23 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszkami., martwa gałąź żywej jodły, w grupach, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.888796 fot.888797 fot.888798 fot.888799 fot.888800 fot.888801 [notatka: nie] [fotografie: tak];

888796
888797
888798
888799
888800
888801

ID 301 946 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: Moszczaniec w kierunku Jasiela, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 5 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszkami, na martwych gałęziach jodłowych i i kikutach pni małych jodeł, pojedynczo i w grupach w wielu miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.930401 fot.930402 fot.930403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

930401
930402
930403

ID 327 869 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: szlak Przełęcz Hałbowska - Kotań (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG20; data zbioru: 11 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z bukiem, świerk i in., Martwa, opadała, gruba gałąź jodłowa, masowo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1113842 fot.1113843 fot.1113844 fot.1113845 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113842
1113843
1113844
1113845

ID 331 298 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: okolice Moszczańca, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 26 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy, na leżących gałęziach jodłowych i na pniu martwej małej jodły, w grupach i pojedynczo, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005106; uwagi: fot.1137698 fot.1137699; Wątek [bf:817404] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 817404 ;

ID 331 300 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: okolice Krempnej (ścieżka przyrodnicza Kiczera), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG20; data zbioru: 27 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszkami, na powalonej jodle, na gałęzi, kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005116; uwagi: fot.1137717 fot.1137718; Wątek [bf:817404] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 817404 ;

ID 331 582 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: Cergowa od strony Lubatowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 1 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z leszczyną i in., na martwych gałęziach żywych jodel i pniach młodych obumarłych, pojedynczo i w wiązkach w kilku miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009261; uwagi: fot.1140148 fot.1140149 fot.1140150 fot.1140151 fot.1140152 fot.1140153 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140148
1140149
1140150
1140151
1140152
1140153

ID 353 421 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: okolice Darowa (nieistniejącej wsi), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 21 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowo jodłowy, martwe gałęzie żywej jodły, masowo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1299550 fot.1299551 fot.1299552 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1299550
1299551
1299552

ID 364 553 oznaczenie: Cyphella digitalis; lokalizacja: Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 27 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in., leżące murszejące jodły, masowo na 2 jodłowych gałęziach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1399601 fot.1399602 fot.1399603 fot.1399604 fot.1399605 fot.1399606 fot.1399607 fot.1399608 fot.1399609 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1399601
1399602
1399603
1399604
1399605
1399606
1399607
1399608
1399609
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji