Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID293625 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID293625 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID231084 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196657 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na korze na kłodach i martwych leżących gałęziach jodły.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Cyphella digitalis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG-20 327869 331300 FG-21 196657 FG-23 331582 FG-32 364553 293625 FG-33 231084 FG-34 353421 331298 301946

ID196657 Cyphella digitalis; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2012.01.22; głównie jodła z domieszkami buka , leszczyny, osiki; na martwych gałęziach jodłowych w grupie około 20 owocników na jednej jodle, w odległości kilkudziesięciu metrów na drugiej jodle około 100 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki dość wysoko nad ziemią - 1- około 2 metrów, 2- 3-4 metry.
fot. 470829 fot. 470830 fot. 470831
inne zdjęcia w wątku Cyphella digitalis

 ID231084  Cyphella digitalis; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2012.11.10; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; świeżo ścięta jodła, na kilku konarach szczytowych w wiązkach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/121110/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642871 fot. 642872 Cyphella digitalis

ID293625 Cyphella digitalis; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2016.10.23; Las jodłowo bukowy z domieszkami.; martwa gałąź żywej jodły w grupach, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 888796 fot. 888797 fot. 888798 fot. 888799 fot. 888800fot. 888801

ID301946 Cyphella digitalis; Moszczaniec w kierunku Jasiela, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2017.02.05; Las jodłowy z domieszkami; na martwych gałęziach jodłowych i i kikutach pni małych jodeł pojedynczo i w grupach w wielu miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 930401 fot. 930402 fot. 930403

ID327869 Cyphella digitalis; szlak Przełęcz Hałbowska - Kotań (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 2019.11.11; las głównie jodła z bukiem, świerk i in.; Martwa, opadała, gruba gałąź jodłowa masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1113842 fot. 1113843 fot. 1113844 fot. 1113845

 ID331298  Cyphella digitalis; okolice Moszczańca, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2015.12.26; las głównie jodłowy; na leżących gałęziach jodłowych i na pniu martwej małej jodły w grupach i pojedynczo, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005106, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137698 fot. 1137699
Wątek Cyphella digitalis

 ID331300  Cyphella digitalis; okolice Krempnej (ścieżka przyrodnicza Kiczera), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 2015.12.27; Las jodłowo bukowy z domieszkami; na powalonej jodle, na gałęzi kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005116, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137717 fot. 1137718
Wątek Cyphella digitalis

 ID331582  Cyphella digitalis; Cergowa od strony Lubatowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2020.01.01; las bukowo jodłowy z leszczyną i in.; na martwych gałęziach żywych jodel i pniach młodych obumarłych pojedynczo i w wiązkach w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009261, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1140148 fot. 1140149 fot. 1140150 fot. 1140151 fot. 1140152 fot. 1140153

ID353421 Cyphella digitalis; okolice Darowa (nieistniejącej wsi), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2021.11.21; las głównie bukowo jodłowy; martwe gałęzie żywej jodły masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1299550 fot. 1299551 fot. 1299552

ID364553 Cyphella digitalis; Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2022.11.27; las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in.; leżące murszejące jodły masowo na 2 jodłowych gałęziach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1399601 fot. 1399602 fot. 1399603 fot. 1399604 fot. 1399605 fot. 1399606 fot. 1399607 fot. 1399608 fot. 1399609

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji