takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cellypha goldbachii (Weinm.) Donk