grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Cellypha goldbachii (Weinm.) Donk