takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Resupinatus griseopallidus (Weinm.) Knudsen et Elborne

GREJ: ID275971 (© autora fot.); copyright © by GREJ