Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257436 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156634 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196589 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207969 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na mchach.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Arrhenia retiruga na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 340604 BA-91 207969 CA-99 196589 CC-15 266822 359473 359634 359645 DA-80 365984 DA-82 365976 257436 365602 DE-45 328676 DF-68 156634 DF-78 192300 FE-27 359831 FG-21 360813

 ID156634  Arrhenia retiruga; Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2009.10.29; teren wapiennego kamieniołomu w pobliżu pętli autobusowej (112), tylko krzewy Rosa canina; na mchu. W podłożu pozostałości żużla po wypalaniu wapienia w grupach po kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, Herbarium Instytutu Botaniki UJ, KRA-F 2009-3, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Owocniki występowały na kilku mchach. Badany mikroskopowo w Instytucie Botaniki UJ (badający - Piotr Mleczko).

fot. 307930 fot. 307931

 ID192300  Arrhenia retiruga; Tyniec (przy ul. Stępice), pow. krakowski, woj. małoposlkie, DF-78; 2011.10.06; kamieniołom; na mchu kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF0004114, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki wyrastały w kilku grupach w kamieniołomie (Stępice II). Jest on oddalony od złoszenia ID: 156634 o kilkaset metrów.
fot. 448561 fot. 448562 fot. 448563 fot. 448564 fot. 448565

 ID196589  Arrhenia retiruga; 1.1 km NWW, Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2012.01.08; skraj buczyny i olsu; na mchach porastających leżący dąb kilkanaście owocników na gałązkach mchu; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120108/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/467150.html

 ID207969  Arrhenia retiruga; 500 m na W od m. Sianożęty gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BA-91; 2012.09.16; wilgotny niueużytek trawiasty; na mchu kilkanaście owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120916/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Zdjęcia w wątku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/513773.html

 ID257436  Arrhenia retiruga; Gdańsk obrzeża rezerwatu Mewia Łacha, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2014.01.06; las sosna, brzoza; mchy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140106/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/632620.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/632624.jpg&type=image/jpeg

 ID266822  Arrhenia retiruga; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.06; Skraj pastwiska, przy ogrodzeniu ujeżdżalni koni.; Żywy mech. W kilku grupkach, łącznie ponad 100 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: BGF0009858, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/782319.html

fot. 782945 fot. 782946

ID328676 Arrhenia retiruga; 1 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.11.30; rekultywowane tereny starej żwirowni -sosna, robinia, żarnowiec i inne; drobny materiał roślinny leżący na ziemi -łodyżki i liście traw, liście, łodygi roślinności zielnej, łodyżki ( nawet żywe ) żarnowca itp. licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 34" N i 19st 24' 19,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1113814.html

Odwiedzając ponownie stanowisko 8 grudnia znalazłem jeszcze kilkanaście innych skupisk tego grzybka.

ID340604 Arrhenia retiruga; Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2020.11.30; zarastające stare powojskowe fundamenty; na mchach porastających betonowy fundament w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195703 fot. 1195704 fot. 1195705 fot. 1195706
zarodniki: 6,7-7,5 x 3,9-4,7 µm (średnio 7,2 x 4,3 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,7):
fot. 1195707
podstawki:
fot. 1195708
brak sprzążek, pigment komórkowy:
fot. 1195709

 ID359473  Arrhenia retiruga f. cyphelloides; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.15; Zabudowane siedlisko rolne - ogród przydomowy.; Ziemia Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009854, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

Uwaga (B. Gierczyk): Oznaczony pierwotnie jako Crepidotus pallidus (det. B. Gierczyk) i jako taki gatunek zgłoszony. Korekta oznaczenia 12.08.2022.

 ID359634  Arrhenia retiruga f. cyphelloides; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.16; Nieużytkowany sad jabłoniowy; Obumarłe liście kupkówki Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009870, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

Uwaga (B. Gierczyk): Oznaczony pierwotnie jako Crepidotus pallidus (det. B. Gierczyk) i jako taki gatunek zgłoszony. Korekta oznaczenia 12.08.2022.

 ID359645  (potwierdzenie 266822) Arrhenia retiruga; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.18; Zabudowane siedlisko rolne - pas pomiędzy pastwiskiem, a ogrodzeniem ujeżdżalni koni dość gęsto porośnięty różnymi mchami; Omszała gliniasta ziemia Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009871, BGF0009872, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1359647 fot. 1359648

 ID359831  Arrhenia retiruga f. cyphelloides; Snopków - Park pałacowy - 22.487794 , 51.315383, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-27; 2020.11.19; W trawie,; na źdźbłach gromadnie; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009895, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1190900.html
uwagi: fot. 1360939fot. 1360940

ID360813 Arrhenia retiruga; Olchowiec, żółty szlak w kierunku Baraniego (szczyt) (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2016.10.15; pobocze polnej drogi; na mchu 3 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1369575 fot. 1369576 fot. 1369577

Wątek Arrhenia retiruga

ID365602 Arrhenia retiruga; Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2023.01.08; granica nadmorskiego boru sosnowego i wydmy szarej; na mchu porastającym betonowy kolektor ścieków biegnący przez wyspę masowo w kilku miejscach; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: Kolektor wzdłuż ścieżki pieszej, pomiędzy 8 a 11 wejsciem na plażę
fot. 1406981 fot. 1406982 fot. 1406983

Okolice wejścia nr 11, marzec 2020, masowo na kilkudziesięciu metrach kolektora
fot. 1406984 fot. 1406985 fot. 1406986

ID365976 Arrhenia retiruga; Gańsk-Sobieszewo, Wyspa Sobieszewska, pas przeciwpożarowy pomiędzy 13 a 14 wejściem na plażę, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2023.01.29; trawiasty pas przeciwpożarowy (na minimum 200m); na mchach liczne grupowo; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1409899 fot. 1409900 fot. 1409901 fot. 1409902

2 lokalizacja to porośnięty mchem i porostami betonowy kolektor, pomiędzy 12 a 11 wejściem na plażę
fot. 1409903

ID365984 Arrhenia retiruga; Gdańsk-Chełm, ul. Jabłońskiego 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2023.01.30; Trawnik osiedlowy z 25 stażem, ekspozycja wchodnia (ciągle cień); we mchu, Hieracium pilosella i Glechoma hederacea, forsycja, jarzębina kiladziesiąt na 100 cm2; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: Antropogeniczne źródło? Byłem (pod oknem sąsiada) 2 razy w porze letniej rok 2 lata temu.

fot. 1409934 fot. 1409935 fot. 1409936 fot. 1409937 fot. 1409938 fot. 1409939 fot. 1409940

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji