takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. et Thiers