niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Schizophyllum commune (L.) Fr. (1815)

rozszczepka pospolita (potocznie: Split gill /en/)
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · spożywanie · znaleziska
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
grupa owocników na leżącej kłodzie (buka?); 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
spodnia strona owocnika; na gałęziach leżących na ziemi
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)

owocnik

Schizophylla commune
Kapelusz muszlowaty, wachlarzowaty, bez trzonu, bokiem wąsko przyrośnięte do podłoża, 10-30(40) mm szerokości; szarobiałe, czasem z różowawym odcieniem, może też być zabarwiona zielono przez rozwijające się pomiędzy włoskami kapelusza glony; wilgotny ciemniejszy, szarobrązowy; powierzchnia gęsto szczeciniasta do filcowatej; promieniście pofałdowana lub bruzdowana; brzeg cienki, podwinięty (zwłaszcza za młodu), z wiekiem falisty, szczeciniasty.

space

Miąższ bardzo cienki, ochrowy, łykowaty, elastyczny; suchy twardy i kruchy. Bez wyraźnego zapachu i smaku. Po nawilżeniu owocniki odżywają.

Pileus shell-shaped, fan-shaped, without stipe, narrow, lateraly attached to substrate, 10-30(40) mm broad; gray-white, sometimes with pinkish tint, could be greenish because of algae growing among hairs; moistended darker, gray-brown; surface densely covered with hairs, tomentose; radialy wrinked, grooved; margin acute, incurved, at maturity wavy, with thick hairs.

space

Flesh thin, ochra, tough, ellastic; dry hard, brittle. Without distinct odour or taste. Dry specimens after rain revive.

zarodniki

Wysyp zarodników biały (z białoróżowym odcieniem). Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.

Spore print white (with pinkish tint). Spores cylindric, smooth, colourless, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.

występowanie

Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok ma martwym i żywym drewnie liściastym, rzadziej iglastym; na gałęziach i pniach, leżących i stojących. Zwykle w dużej liczbie, w grupach i szeregach.

Common. Whole year, gregarious or in rows, on dead and living wood of decidious trees, rarely on conifers.

spożywanie

Niejadalny, zbyt drobny.

Inedible, too small.
znalezisko 00010000.1.mk - Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
4f · 00010000.1.mk
leg. Marek Kozłowski
literatura · references
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
· Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3554
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 10.05.2017 · powstała/was created 08.08.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Schizophyllum_commune.htm"> Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>