takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Auriculariopsis albomellea (Bondartsev) Kotl.

GREJ: ID295697 (© autora fot.); copyright © by GREJ