Tx: 2505
grzyby.pl

Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel

Pyronema confluens Tul. & C. Tul.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pyronema omphalodes
na ziemi, po pożarze lasu sosnowego
Pyronema omphalodes
na ziemi, po pożarze lasu sosnowego
Pyronema omphalodes
na ziemi, po pożarze lasu sosnowego

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5-2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem zwykle dobrze rozwinięta biała grzybnia (subikulum).
Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5-2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath usually well developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Pyronema domesticum
asci
Pyronema domesticum
asci
Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 11-15 × 6.5-8.5 µm (10-13 × 5-8 µm). Worki 8-zarodnikowe. Parafizy nieco maczugowato rozszerzone, u szczytu rozszerzone (6-7 (3-4) µm średnicy u szczytu). Apotecja bez mikroskopowych zaostrzonych włosków.
Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 11-15 × 6.5-8.5 µm (10-13 × 5-8 µm). Asci 8-spored. Paraphyses subclavate, with enlarged top (6-7 (3-4) µm broad). Apotecia without microscopic hairs.

występowanie

uwagi

Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema domesticum ma większe zarodniki, 15-17 × 10-11.5 µm i słabiej rozwinięte subiculum.
Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema domesticum, has smaller spores, 11-15 × 6.5-8.5 µm and weak-developed subiculum.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 07.01.2024 22:00 1 znaleziska Pyronema omphalodes na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE46 346565 DE65 131525

ID 131 525 oznaczenie: Pyronema omphalodes; lokalizacja: Bobry,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 13 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna ścieżka;wilgotne zagłębienie terenu,miejsce gdzie ponad rok temu wysypano resztki z remontu domu, na gnijących resztkach płyt kartonowo-gipsowych przemieszanych z ziemią, masowo,wraz z kustrzebką sp.; leg. Jacek Nowicki, det. Piotr Perz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.12.10; uwagi: 51st0'42,76"N 19st24'11,33"E; fot.240978 fot.240979 fot.240980 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

240978
240979
240980

ID 346 565 oznaczenie: Pyronema omphalodes; lokalizacja: 1 km S od wsi Hucisko; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 17 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; ognisko palone w lesie, gł. na zwęglonych szczątkach jakiejś tkaniny, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 28,5" N 19st 31' 12,7" E; fot.1241551 fot.1241552 fot.1241553 fot.1241554 fot.1241555 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1241551
1241552
1241553
1241554
1241555
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji