GREJ

Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel

Pyronema confluens Tul. & C. Tul.
na stronie — opis · zarodniki · uwagi
Pyronema omphalodes

na ziemi, po pożarze lasu sosnowego; 13.09.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak

Pyronema omphalodes

na ziemi, po pożarze lasu sosnowego

Pyronema omphalodes

na ziemi, po pożarze lasu sosnowego

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5-2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem zwykle dobrze rozwinięta biała grzybnia (subikulum).

Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5-2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath usually well developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Pyronema domesticum

asci

Pyronema domesticum

asci

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 11-15 × 6.5-8.5 µm (10-13 × 5-8 µm). Worki 8-zarodnikowe. Parafizy nieco maczugowato rozszerzone, u szczytu rozszerzone (6-7 (3-4) µm średnicy u szczytu). Apotecja bez mikroskopowych zaostrzonych włosków.

Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 11-15 × 6.5-8.5 µm (10-13 × 5-8 µm). Asci 8-spored. Paraphyses subclavate, with enlarged top (6-7 (3-4) µm broad). Apotecia without microscopic hairs.

uwagi

Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema domesticum ma większe zarodniki, 15-17 × 10-11.5 µm i słabiej rozwinięte subiculum.

Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema domesticum, has smaller spores, 11-15 × 6.5-8.5 µm and weak-developed subiculum.