Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf & Erb

na stronie — znaleziska