grzyby.pl

Kotlabaea deformis (P. Karst.) Svrček

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pyronemataceae Pyronemataceae Pyronemataceae PyronemataceaePyronemataceaegarstnica wypaleniskowa (Geopyxis carbonaria)Pyronema domesticum
Kotlabaea deformis
18.10.2006, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Kotlabaea deformis
Kotlabaea deformis
Kotlabaea deformis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061018.2.ww - Kotlabaea deformis; Kotlina Sandomierska
061018-2
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #4