grzyby.pl

Polyporus

żagiew
Polyporaceae Polyporaceae Polyporaceae PolyporaceaePolyporaceaebiałak (Tyromyces)czarnostopka korzonkowa (Picipes rhizophilus)

owocnik

Jednoroczny. Zbudowany z kapelusza i trzonu. Nie potrafią obrastać przeszkód. Trzon dobrze wykształcony, osadzony centralnie, ekscentrycznie lub bocznie. Niekiedy bardzo krótki lub u niektórych gatunków drzewkowato rozgałęziony. U części gatunków cały lub w części z ciemnym kutnerem. Warstwa rurek pojedyncza, da się stosunkowo łatwo oderwać od kapelusza. Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, gładkie, podłużno-elipsoidalne do prawie cylindrycznych, nieamyloidalne.

występowanie

Saprofity lub pasożyty. Przeważnie na drzewach i martwym drewnie. Powodują białą zgniliznę. W Europie kilkanaście (13) gatunków.

uwagi

W budowie anatomicznej żagwie wykazują pokrewieństwo do grzybów blaszkowych z rzędu Agaricales i tam, bądź do rzędu bezblaszkowców Aphyllophorelae są często w nowych ujęciach zaliczane.