owocnik

Jednoroczny. Zbudowany z kapelusza i trzonu. Nie potrafią obrastać przeszkód. Trzon dobrze wykształcony, osadzony centralnie, ekscentrycznie lub bocznie. Niekiedy bardzo krótki lub u niektórych gatunków drzewkowato rozgałęziony. U części gatunków cały lub w części z ciemnym kutnerem. Warstwa rurek pojedyncza, da się stosunkowo łatwo oderwać od kapelusza. Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, gładkie, podłużno-elipsoidalne do prawie cylindrycznych, nieamyloidalne.

występowanie

Saprofity lub pasożyty. Przeważnie na drzewach i martwym drewnie. Powodują białą zgniliznę. W Europie kilkanaście (13) gatunków.

wartość

Owocniki części gatunków gdy młode i niełykowate to są jadalne.

uwagi

W budowie anatomicznej żagwie wykazują pokrewieństwo do grzybów blaszkowych z rzędu Agaricales i tam, bądź do rzędu bezblaszkowców Aphyllophorelae są często w nowych ujęciach zaliczane.
Wykorzystałem w znacznym stopniu podział klucza z:
[17] Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom 3. Żagwiowate II; PWN.

trzon biały lub białawy, w żadnej części nie pokryty kutnerem

ciliatus

Polyporus ciliatus (żagiew orzęsiona)
na martwym drewnie drzew liściastych, często tworzy duże grupy owocników
pospolita
owocuje głównie 7,8, także wiosną

arcularius

Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega)
przeważnie na leżących na ziemi gałęziach drzew i krzewów liściastych
średnio pospolita
najsilniej owocuje 5,6

brumalis

pory > 0.5mm średnicy, różnej wielkości 0.3-1-2 x 0.2-0.6-1 mm; trzon dłuższy, zwykle centralny, 2-3 x 0.2-0.6 cm, brunatny lub czerwonobrunatny, rzadziej jaśniejszy; miąższ skórkowaty; kapelusz 2-7 cm średnicy; żółtawobrunatny, ciemnobrunatny, ciemnoczerwono-brunatny do czarnobrunatnego z wiekiem blednie

space

alveolaris

cały trzon lub jego dolna część pokryta brunatnym lub czarnym kutnerem

duże pory, > 0.5 mm średnicy

squamosus

Polyporus squamosus (żagiew łuskowata)
owocniki wyrastają pojedynczo na żywych drzewach liściastych, przeważnie wysoko nad ziemią
pospolita
od maja do października

pory drobne, 0.2-0.4 mm średnicy

trzon cały jest pokryty czarnym kutnerem

melanopus

trzon pokryty czarnym kutnerem jedynie u podstawy

badius

varius

ö


Polyporus umbellatus · żagiew wielogłowa

żagiew okółkowa
Dendropolyporus umbellatus
ochrona częściowa (II.63 i III.9)
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie