grzyby.pl

Neofavolus suavissimus (Fr.) J.S. Seelan, Justo et Hibbett

żagiewka anyżkowa, twardziak anyżkowy
Hemicybe suavissima (Fr.) P. Karst. · Lentinus anisatus Henn. · Lentinus suavissimus Fr. [gł. w czekl.] · Panus suavissimus (Fr.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
pokrój
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
pokrój
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
pokrój
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
blaszki i trzon

cechy makroskopowe

Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
blaszki
Kapelusz jasnożółty, ochrowożółty, z wiekiem białawy; (15)20-50(110) mm szerokości, początkowo wypukły z wiekiem rozpostarty lub lejkowaty; powierzchnia matowa, gładka; brzeg długo podwinięty, prążkowano-bruzdowany gdy wilgotny.

space

Trzon szczątkowy lub brak, często dłuższy, 10-30 3-5 mm, silnie zwężający się ku podstawie, centralny lub ekscentryczny; barwy kapelusza, białawy do żółtawego; powierzchnia grubo włóknista lub pokryta siateczkowato-porowatym utworem blaszek; pełny; twardy.

space

Barwa wysypu zarodników biała, bladoochrowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki cylidryczno, elipsoidalne, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 5.3-8.0 × 2.3-3.1 µm [26III], 7-8 × 3.5-4 µm [109], 6-8.5 × 3-3.5 µm [102].

space

Cystyd wyróżniających się kształtem brak. Komórki brzeżne na ostrzu blaszki nieco wystające, niektóre z inkrustowanym szczytem.

space

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, na martwych gałęziach wierzby, rzadko na wiciokrzewie suchodrzewie (Lonicera xylostea); częściej w górach.

wybrane okazy · selected collections

#7
04 07 17 - 8
/Nowa Wieś k. Domaszkowa, Kotlina Kłodzka/
#3
05 09 14 - 6
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1992 — Nordic Macromycetes vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Rusullales. [109]
  • Horak E., 2005 — Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. [102]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
znaleziska Neofavolus suavissimus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-93 288032 CB-23 241938 CB-25 363860 CC-65 299279 CE-37 191634 191636 187463 186093 191637 192905 CE-38 341242 DE-32 328345 DE-35 317880 DE-46 265870 244052 315402 DE-54 185251 195245 DE-55 216327 209293 318841 327815 190704 221121 266077 DE-56 285599 269075 359377 DE-64 188381 220944 DE-65 365208 270863 292059 208783 288436 359454 185253 265213 DE-66 326323 FB-15 243115 FG-21 273101 258223 GC-01 230587 GC-04 207783

 ID185251  Lentinus suavissimus; 0,5 km S, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2009.08.23; skraj podmokłej niecki w lesie mieszanym; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb łącznie ponad 20 owocników na trzech krzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 23,03 N ; 19 16 14,16 E

fot. 407527 fot. 407528 fot. 407529

3 października na krzaku wierzby oddalonej o ok.30 m znalazłem następne owocniki tego grzybka:

fot. 407530 fot. 407531 fot. 407532

 ID185253  Lentinus suavissimus; 2 km N, Widzówek, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2009.09.06; śródleśne, liściaste ( gł. brzoza, olcha, wierzba ) zadrzewienia w podmokłym terenie, w pobliżu strumienia; na martwej wierzbowej gałęzi jeden młody owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 6,25 N ; 19 23 20,6 E

fot. 407539 fot. 407540

ID186093 Lentinus suavissimus; 1km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.06.02; las mieszany: grab, wierzby, kruszyna i świerk oraz brzoza; na leżących na ziemi gałęziach, prawdopodobnie wierzby (w pobliżu jeszcze grab i kruszyna) na dwóch gałęziach - 2 owocniki wykształcone i kilka przebijających wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 251, Gmina Bolesławiec. Wykształcone grzybki miały średnicę kapelusza: 1,8 cm i 0,6 cm.
Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/411580.html
fot. 411812 fot. 411813 fot. 411814

ID187463 Lentinus suavissimus; 2 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.01; las brzozowo-wierzbowo-olchowy; na suchych gałęziach wierzby, rosn±cych przy le¶nym rowie na 2 gałęziach (na pierwszej - 4 owocniki w rozproszeniu, na drugie 5 owocników - 4 obok siebie, 1 rozproszony); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek, oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 418104 fot. 418105 fot. 418106

 ID188381  Lentinus suavissimus; 2 km SW, Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2011.07.16; las mieszany; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby ponad 40 owocników na dwóch krzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50 59 12,85 N ; 19 16 11,81 E

fot. 429860 fot. 429861 fot. 429862 fot. 429863 fot. 429864 fot. 429865

ID190704 Lentinus suavissimus; 0,6 km NE, Lipie, gm.Radomsko;, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.15; kępa krzewiastych wierzb w lesie sosnowym; na suchych gałęziach wierzbowych kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani, nie, notatka: nie
uwagi: 51 02 41,5 N ; 19 24 20,2 E

Owocniki wyraźnie pachniały i pachną, jako suszki, anyżem.

ID191634 Lentinus suavissimus; 1 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.30; las bukowo-świerkowo-brzozowy, pojedyncze wierzby (wzdłuż rowu); na 3 suchych gałęziach wierzby kilkadziesiąt owocników - na 3 gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Zapach anyżku wyczuwalny w odległości kilku metrów od grzybków.
fot. 445786 fot. 445787 fot. 445788

ID191636 Lentinus suavissimus; 1 km na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.25; podmokły las jodłowy, z domieszką brzozy i licznymi krzewami wierzby; na suchych gałęziach wierzby bardzo liczne (masowo) na bardzo wielu gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec. Zapach anyżku bardzo intensywny, wyczuwalny w znacznej odległości od owocników.
fot. 445794 fot. 445795 fot. 445796 fot. 445797

ID191637 Lentinus suavissimus; 800 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.10; las brzozowo-świerkowy, kilka uschniętych wierzb; na suchej gałęzi wierzby na 1 gałęzi 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec. Zapach grzybów - anyżku.
fot. 445801 fot. 445802

ID192905 Lentinus suavissimus; 500 m na E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.22; zagajnik olszynowo-wierzbowo-brzozowy; suche gałęzie wierzby na kilku gałęziach, kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Działka prywatna w Żdżarach nr 120 - nieużytek zarosły samosiewkami, teren wilgotny. Zapach anyżku wyczuwalny kilka metrów od grzybków.
fot. 451686 fot. 451687 fot. 451688 fot. 451689

 ID195245  (potwierdzenie 185251) Lentinus suavissimus; 0,5 km S od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.07.16; skraj podmokłej niecki w lesie mieszanym; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb ponad 20 owocników na dwóch krzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 464180 fot. 464181

 ID207783  Lentinus suavissimus; około 4 km na SW od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC-04; 2012,07,15; fragment lasu o zadrzewieniu typowo liściastym; na obumarłych gałązkach wierzby kilka sztuk, pojedynczo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/25.01.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529631fot. 529632

 ID208783  Lentinus suavissimus; 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2012.09.15; podmokła, śródleśna niecka -krzewiaste wierzby, osiki, brzozy; na martwych gałęziach wierzby grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BF-06227, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 35,05" N i 19st 24' 13,15" E

fot. 535242 fot. 535243 fot. 535244 fot. 535245

ID209293 (potwierdzenie 190704) Lentinus suavissimus; 0,6 km NE, Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.08.26; kępa krzewiastych wierzb w lesie sosnowym; na suchych gałęziach wierzbowych kilkadziesiąt ( 35-40 ) owocników w dwóch rzutach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 538135 fot. 538136

ID216327 (potwierdzenie 190704) Lentinus suavissimus; 0,6 km NE od zabudowań kolonii Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.06.13; kępa krzewiastych wierzb w lesie sosnowym; na suchych gałęziach wierzbowych kilkanaście owocników na dwóch krzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 572249 fot. 572250

 ID220944  (potwierdzenie 188381) Lentinus suavissimus; 2 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2013.09.04; las mieszany -sosny, dęby, brzozy, osiki i inne; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 591567 fot. 591568 fot. 591569

 ID221121  Lentinus suavissimus; 1,3 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.08.24; pobocze leśnej drogi -brzozy, osiki, krzewiaste wierzby; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb ponad 25 owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 52,21" N i 19st 19' 58,78" E

fot. 592370 fot. 592371

 ID230587  Lentinus suavissimus; około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.11; zbocze starej żwirowni obsadzone sosenkami; na obumierającej wierzbie rosnącej wśród sosen kilka owocników na gałązkach, w tym tylko jeden dojrzały do mikroskopowania; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130611/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635219

ID241938 Lentinus suavissimus; Peplin, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-23; 2014.07.12; mechowisko, wierzba szara; wierzba jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. J. Nowicki; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/687195.html
uwagi: fot. 688096 fot. 688097

ID243115 Lentinus suavissimus; Rezerwat Mechowisko Radość, pow. Bytów, woj. pomorskie, FB-15; 2014.08.07; mechowisko, wierzba; drewno wierzby pięć owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK (RDOŚ-Gd-PNII.6400.60.2014.MŚ.1.), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 692379

ID244052 Lentinus suavissimus; 1 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.08.13; las mieszany przy okresowym cieku wodnym; martwe gałęzie krzewiastych wierzb kilkanaście owocników na kilku gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 15" N i 19st 32' 43,35" E

fot. 695814 fot. 695815

ID258223 Lentinus suavissimus; Krempna Wysokie, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2015.03.2015; na granicy górskiej łąki z lasem; na wierzbie, w pęknięciu kory 3 owocniki w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 750417 fot. 750418 fot. 750419
pachniały lekko anyżem

 ID265213  (potwierdzenie 208783) Lentinus suavissimus; 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2015.06.27; podmokła, śródleśna niecka -krzewiaste wierzby, osiki, brzozy; na martwej gałęzi krzewiastej wierzby grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 34,5" N i 19st 24' 13" E

fot. 775576 fot. 775577

 ID265870  Lentinus suavissimus; 1 km NE od Bogwidzowy ( cz.m. Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.07.19; podmokły las nad Radomką -olchy, wierzby, brzozy i inne; na martwej gałęzi krzewiastej wierzby grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 25" N i 19st 26' 20" E

fot. 779315 fot. 779316

 ID266077  Lentinus suavissimus; 1 km NW od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.08.15; śródleśny ols -olchy, krzewiaste wierzby; na martwej gałęzi krzewu wierzby grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 25,2" N i 19st 26' 6,5" E

fot. 780124

 ID269075  Lentinus suavissimus; 1 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.10.03; kępa krzewiastych wierzb w borze sosnowym; na martwych gałęziach wierzb ponad 25 owocników na trzech gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 27,2" N i 19st 26' 28" E

fot. 791215 fot. 791216 fot. 791217 fot. 791218

 ID270863  Lentinus suavissimus; 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2015.10.24; skraj lasu w obniżeniu terenu -olchy, krzewiaste wierzby; na martwych gałęziach wierzby grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 56,5" N i 19st 19' 44" E

fot. 798981 fot. 798982

ID273101 Lentinus suavissimus; Ropianka, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2015.09.20; obrzeże lasu jodłowego z leszczyną, brzozą, osiką i in.; na brzozowej gałęzi 1 owocnik o intensywnym i mocnym zapachu anyżu; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809702

ID285599 (potwierdzenie 269075) Lentinus suavissimus; 1 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.07.02; kępa krzewiastych wierzb w borze sosnowym; na martwych gałęziach wierzb kilkadziesiąt owocników na trzech gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyslę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 27,2" N i 19st 26' 28" E

fot. 855795 fot. 855796 fot. 855797 fot. 855798

ID288032 Lentinus suavissimus; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.07.28; jezioro śródleśne, sosna, wierzba, olcha; wierzba kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, nie, notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: .

ID288436 Lentinus suavissimus; 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.07.03; kepa krzewiastych wierzb w borze sosnowym; na martwych gałęziach wierzby grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50 st 59' 53,8" N i 19st 20' 8,5" E

fot. 866323 fot. 866324 fot. 866325

ID292059 (potwierdzenie 270863) Lentinus suavissimus; 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.10.10; skraj lasu w obniżeniu terenu -olchy, krzewiaste wierzby; na martwych gałęziach wierzby kilkanaście owocników na trzech gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 882097 fot. 882098 fot. 882099

 ID299279  Lentinus suavissimus; 1,3 km, NW, Chomiąża Szlachecka (gmina Gąsawa), na zachód od J. Chomiąskiego, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 2013.08.16; las mieszany nad śódleśnymi stawami, w tym wierzba krzaczasta; gałęzie wierzby kilka owocników w dwóch grupach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003826, tak, notatka: nie
uwagi: 52°45'21,7"N 17°49'26,8"E
Nadle¶nictwo Goł±bki, le¶nictwo Łysinin

intensywnie anyżowy zapach owocników utrzymywał się przez kilka lat

owocniki jeszcze w naturze
fot. 917817 fot. 917818 fot. 917819
cechy owocników
fot. 917820
1.
fot. 917821 fot. 917822 fot. 917823
2.
fot. 917824 fot. 917825 fot. 917826

 ID315402  Lentinus suavissimus; 1 km S od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.06.30; las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika; na martwej gałęzi krzewu wierzby grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 19/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 30" N i 19st 33' 47" E

fot. 1005250 fot. 1005251 fot. 1005252 fot. 1005253

 ID317880  Lentinus suavissimus; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.08.15; las mieszany -dęby, brzozy, świerki, leszczyny i nne; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 18/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 52,5" N i 19st 23' 3,5" E

fot. 1022376 fot. 1022377 fot. 1022378 fot. 1022379

 ID318841  Lentinus suavissimus; 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.15; kępa wierzb na obrzeżach podmokłego boru sosnowego z domieszką brzóz; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 7/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 58,5" N i 19st 19' 39,5" E

fot. 1029496 fot. 1029497 fot. 1029498

ID326323 Lentinus suavissimus; 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2019.09.28; okresowo podmokły las mieszany -brzoza, sosna, olcha, świerk; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 23" N i 19st 28' 45,5" E

fot. 1100086 fot. 1100087 fot. 1100088

ID327815 Lentinus suavissimus; 1,3 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.08.15; pobocze leśnej drogi -brzozy, osiki, krzewiaste wierzby; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1113395 fot. 1113396 fot. 1113397

ID328345 Lentinus suavissimus; 1,3 km na N od Ignacowa, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-32; 2019.11.11; las mieszany, z kępą wierzby; na suchej gałęzi wierzby 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Wieluń, Leśnictwo Mokry Las, oddział 92, Gmina Siemkowice.
fot. 1117895 fot. 1117896 fot. 1117897

ID341242 Lentinus suavissimus; 300 m na S-E od Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2020.10.12; las mieszany: sosny, świerki, brzozy, osiki, wierzby; na suchych gałązkach wierzbowych kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak
uwagi: Las prywatny oddział 05, gm. Łubnice.
fot. 1199759 fot. 1199760 fot. 1199761

ID359377 (potwierdzenie 269075) Lentinus suavissimus; 1 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.07.24; kępa krzewiastych wierzb w śródleśnym olsie; na martwej gałęzi krzewiastej wierzby grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 27,3" N 19st 26' 8" E

fot. 1356134 fot. 1356135

ID359454 (potwierdzenie 270863) Lentinus suavissimus; 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.07.17; podmokły skraj lasu -olchy, krzewiaste wierzby, leszczyny i inne; na martwej gałęzi krzewiastej wierzby grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 56,5" N i 19st 19' 44" E

fot. 1356940 fot. 1356941

ID363860 Neofavolus suavissimus; Kalisz Kaszubski Wdzydzki Park Krajobrazowy, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2022.11.06; Osika, brzoza, wierzba, sosna, okresowo zalewany; wierzba kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1393378fot. 1393379fot. 1393380

ID365208 (potwierdzenie 208783) Lentinus suavissimus; 1 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2022.07.10; śródleśna, podmokła niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami; na martwych gałęziach wierzb kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, m.in. przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1403198 fot. 1403199 fot. 1403200 fot. 1403201 fot. 1403202 fot. 1403203 fot. 1403204

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji