Tx: 1649
grzyby.pl

Neofavolus suavissimus (Fr.) J.S. Seelan, Justo et Hibbett

żagiewka anyżkowa, twardziak anyżkowy
Hemicybe suavissima (Fr.) P. Karst. · Lentinus anisatus Henn. · Lentinus suavissimus Fr. [gł. w czekl.] · Panus suavissimus (Fr.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
pokrój
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
pokrój
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
pokrój
Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
blaszki i trzon

cechy makroskopowe

Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa)
Kapelusz jasnożółty, ochrowożółty, z wiekiem białawy; (15)20-50(110) mm szerokości, początkowo wypukły z wiekiem rozpostarty lub lejkowaty; powierzchnia matowa, gładka; brzeg długo podwinięty, prążkowano-bruzdowany gdy wilgotny.

space

Trzon szczątkowy lub brak, często dłuższy, 10-30 3-5 mm, silnie zwężający się ku podstawie, centralny lub ekscentryczny; barwy kapelusza, białawy do żółtawego; powierzchnia grubo włóknista lub pokryta siateczkowato-porowatym utworem blaszek; pełny; twardy.

space

Barwa wysypu zarodników biała, bladoochrowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki cylidryczno, elipsoidalne, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 5.3-8.0 × 2.3-3.1 µm , 7-8 × 3.5-4 µm [109], 6-8.5 × 3-3.5 µm [102].

space

Cystyd wyróżniających się kształtem brak. Komórki brzeżne na ostrzu blaszki nieco wystające, niektóre z inkrustowanym szczytem.

space

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, na martwych gałęziach wierzby, rzadko na wiciokrzewie suchodrzewie (Lonicera xylostea); częściej w górach.

wybrane okazy · selected collections

#7
04 07 17 - 8
/Nowa Wieś k. Domaszkowa, Kotlina Kłodzka/
#3
05 09 14 - 6
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Panus suavissimus), Karasiński et al. (2009)[1644]Karasiński et al. (2009) Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest.[1644], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:33 1 znaleziska Neofavolus suavissimus (żagiewka anyżkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA93 288032 CB23 241938 CB25 363860 CC65 299279 CE37 186093 187463 191634 191636 191637 192905 CE38 341242 DE32 328345 DE35 317880 DE46 244052 265870 315402 DE54 185251 195245 DE55 190704 209293 216327 221121 266077 318841 327815 372047 DE56 269075 285599 359377 DE64 188381 220944 DE65 185253 208783 265213 270863 288436 292059 359454 365208 374735 DE66 326323 FB15 243115 FG21 258223 273101 GC01 230587 GC04 207783

ID 185 251 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 0,5 km S, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj podmokłej niecki w lesie mieszanym, na martwych gałęziach krzewiastych wierzb, łącznie ponad 20 owocników na trzech krzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.05.11; uwagi: 51 1 23,03 N ; 19 16 14,16 E; fot.407527 fot.407528 fot.407529; 3 października na krzaku wierzby oddalonej o ok.30 m znalazłem następne owocniki tego grzybka:; fot.407530 fot.407531 fot.407532 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

407527
407528
407529
407530
407531
407532

ID 185 253 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 2 km N, Widzówek, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne, liściaste ( gł. brzoza, olcha, wierzba ) zadrzewienia w podmokłym terenie, w pobliżu strumienia, na martwej wierzbowej gałęzi, jeden młody owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/30.05.11; uwagi: 51 0 6,25 N ; 19 23 20,6 E; fot.407539 fot.407540 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

407539
407540

ID 186 093 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 2 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: grab, wierzby, kruszyna i świerk oraz brzoza, na leżących na ziemi gałęziach, prawdopodobnie wierzby (w pobliżu jeszcze grab i kruszyna), na dwóch gałęziach - 2 owocniki wykształcone i kilka ,,przebijających; leg. Piotr Zawada, det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 251, Gmina Bolesławiec. Wykształcone grzybki miały średnicę kapelusza: 1,8 cm i 0,6 cm.; Omówiony w wątku: [bf:411580]; fot.411812 fot.411813 fot.411814 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 411580 ;

ID 187 463 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 2 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 1 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowo-wierzbowo-olchowy, na suchych gałęziach wierzby, rosn±cych przy le¶nym rowie, na 2 gałęziach (na pierwszej - 4 owocniki w rozproszeniu, na drugie 5 owocników - 4 obok siebie, 1 rozproszony); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek, oddział 252. Gmina Bolesławiec.; fot.418104 fot.418105 fot.418106 [notatka: nie] [fotografie: tak];

418104
418105
418106

ID 188 381 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 2 km SW, Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 16 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, ponad 40 owocników na dwóch krzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/2.09.11; uwagi: 50 59 12,85 N ; 19 16 11,81 E; fot.429860 fot.429861 fot.429862 fot.429863 fot.429864 fot.429865 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

429860
429861
429862
429863
429864
429865

ID 190 704 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 0,6 km NE, Lipie, gm.Radomsko;, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb w lesie sosnowym, na suchych gałęziach wierzbowych, kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani; uwagi: 51 02 41,5 N ; 19 24 20,2 E; Owocniki wyraźnie pachniały i pachną, jako suszki, anyżem. [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 191 634 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowo-brzozowy, pojedyncze wierzby (wzdłuż rowu), na 3 suchych gałęziach wierzby, kilkadziesiąt owocników - na 3 gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Zapach anyżku wyczuwalny w odległości kilku metrów od grzybków.; fot.445786 fot.445787 fot.445788 [notatka: nie] [fotografie: tak];

445786
445787
445788

ID 191 636 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 25 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las jodłowy, z domieszką brzozy i licznymi krzewami wierzby, na suchych gałęziach wierzby, bardzo liczne (masowo) na bardzo wielu gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec. Zapach anyżku bardzo intensywny, wyczuwalny w znacznej odległości od owocników.; fot.445794 fot.445795 fot.445796 fot.445797 [notatka: nie] [fotografie: tak];

445794
445795
445796
445797

ID 191 637 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 800 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 10 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowo-świerkowy, kilka uschniętych wierzb, na suchej gałęzi wierzby, na 1 gałęzi 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec. Zapach grzybów - anyżku.; fot.445801 fot.445802 [notatka: nie] [fotografie: tak];

445801
445802

ID 192 905 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 500 m na E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 22 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik olszynowo-wierzbowo-brzozowy, suche gałęzie wierzby, na kilku gałęziach, kilkanaście owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Działka prywatna w Żdżarach nr 120 - nieużytek zarosły samosiewkami, teren wilgotny. Zapach anyżku wyczuwalny kilka metrów od grzybków.; fot.451686 fot.451687 fot.451688 fot.451689 [notatka: nie] [fotografie: tak];

451686
451687
451688
451689

ID 195 245 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID185 251; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 16 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj podmokłej niecki w lesie mieszanym, na martwych gałęziach krzewiastych wierzb, ponad 20 owocników na dwóch krzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.464180 fot.464181 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464180
464181

ID 207 783 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: około 4 km na SW od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 15 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o zadrzewieniu typowo liściastym, na obumarłych gałązkach wierzby, kilka sztuk, pojedynczo; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/25.01.13; uwagi: fot.529631 fot.529632 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529631
529632

ID 208 783 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 35,05" N i 19st 24' 13,15" E], DE65; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła, śródleśna niecka -krzewiaste wierzby, osiki, brzozy, na martwych gałęziach wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BF-06227 (ISRL PAN 17/JN/10.05.21); uwagi: fot.535242 fot.535243 fot.535244 fot.535245 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535242
535243
535244
535245

ID 209 293 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID190 704; lokalizacja: 0,6 km NE, Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 26 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb w lesie sosnowym, na suchych gałęziach wierzbowych, kilkadziesiąt ( 35-40 ) owocników w dwóch rzutach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.538135 fot.538136 [notatka: nie] [fotografie: tak];

538135
538136

ID 216 327 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID190 704; lokalizacja: 0,6 km NE od zabudowań kolonii Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb w lesie sosnowym, na suchych gałęziach wierzbowych, kilkanaście owocników na dwóch krzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.572249 fot.572250 [notatka: nie] [fotografie: tak];

572249
572250

ID 220 944 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID188 381; lokalizacja: 2 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 4 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy, osiki i inne, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.11.13; uwagi: fot.591567 fot.591568 fot.591569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

591567
591568
591569

ID 221 121 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 52,21" N i 19st 19' 58,78" E], DE55; data zbioru: 24 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi -brzozy, osiki, krzewiaste wierzby, na martwych gałęziach krzewiastych wierzb, ponad 25 owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.11.13; uwagi: fot.592370 fot.592371 [notatka: nie] [fotografie: tak];

592370
592371

ID 230 587 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 11 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zbocze starej żwirowni obsadzone sosenkami, na obumierającej wierzbie rosnącej wśród sosen, kilka owocników na gałązkach, w tym tylko jeden dojrzały do mikroskopowania; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130611/1001; uwagi: fot.635219 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635219

ID 241 938 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: Peplin, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB23; data zbioru: 12 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mechowisko, wierzba szara, wierzba, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. J. Nowicki; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.688096 fot.688097 [notatka: [bf:687195]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 687195 ;

ID 243 115 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: Rezerwat Mechowisko Radość, pow. Bytów, woj. pomorskie, FB15; data zbioru: 7 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mechowisko, wierzba, drewno wierzby, pięć owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK (RDOŚ-Gd-PNII.6400.60.2014.MŚ.1.); uwagi: fot.692379 [notatka: nie] [fotografie: tak];

692379

ID 244 052 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 15" N i 19st 32' 43,35" E], DE46; data zbioru: 13 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany przy okresowym cieku wodnym, martwe gałęzie krzewiastych wierzb, kilkanaście owocników na kilku gałązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.695814 fot.695815 [notatka: nie] [fotografie: tak];

695814
695815

ID 258 223 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: Krempna Wysokie, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 29 mar 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy górskiej łąki z lasem, na wierzbie, w pęknięciu kory, 3 owocniki w wiązce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.750417 fot.750418 fot.750419 ; pachniały lekko anyżem [notatka: nie] [fotografie: tak];

750417
750418
750419

ID 265 213 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID208 783; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 34,5" N i 19st 24' 13" E], DE65; data zbioru: 27 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła, śródleśna niecka -krzewiaste wierzby, osiki, brzozy, na martwej gałęzi krzewiastej wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/19.11.2015; uwagi: fot.775576 fot.775577 [notatka: nie] [fotografie: tak];

775576
775577

ID 265 870 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km NE od Bogwidzowy ( cz.m. Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 25" N i 19st 26' 20" E], DE46; data zbioru: 19 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las nad Radomką -olchy, wierzby, brzozy i inne, na martwej gałęzi krzewiastej wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/19.11.2015; uwagi: fot.779315 fot.779316 [notatka: nie] [fotografie: tak];

779315
779316

ID 266 077 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km NW od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 25,2" N i 19st 26' 6,5" E], DE55; data zbioru: 15 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols -olchy, krzewiaste wierzby, na martwej gałęzi krzewu wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/19.11.2015; uwagi: fot.780124 [notatka: nie] [fotografie: tak];

780124

ID 269 075 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 27,2" N i 19st 26' 28" E], DE56; data zbioru: 3 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb w borze sosnowym, na martwych gałęziach wierzb, ponad 25 owocników na trzech gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/25.11.2015; uwagi: fot.791215 fot.791216 fot.791217 fot.791218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

791215
791216
791217
791218

ID 270 863 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 56,5" N i 19st 19' 44" E], DE65; data zbioru: 24 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu w obniżeniu terenu -olchy, krzewiaste wierzby, na martwych gałęziach wierzby, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/25.11.2015; uwagi: fot.798981 fot.798982 [notatka: nie] [fotografie: tak];

798981
798982

ID 273 101 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: Ropianka, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu jodłowego z leszczyną, brzozą, osiką i in., na brzozowej gałęzi, 1 owocnik o intensywnym i mocnym zapachu anyżu; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.809702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809702

ID 285 599 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID269 075; lokalizacja: 1 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 27,2" N i 19st 26' 28" E], DE56; data zbioru: 2 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb w borze sosnowym, na martwych gałęziach wierzb, kilkadziesiąt owocników na trzech gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyslę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.855795 fot.855796 fot.855797 fot.855798 [notatka: nie] [fotografie: tak];

855795
855796
855797
855798

ID 288 032 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 28 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jezioro śródleśne, sosna, wierzba, olcha, wierzba, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: . [notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno] [fotografie: nie];

ID 288 436 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 3 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kepa krzewiastych wierzb w borze sosnowym, na martwych gałęziach wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 50 st 59' 53,8" N i 19st 20' 8,5" E; fot.866323 fot.866324 fot.866325 [notatka: nie] [fotografie: tak];

866323
866324
866325

ID 292 059 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID270 863; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 10 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu w obniżeniu terenu -olchy, krzewiaste wierzby, na martwych gałęziach wierzby, kilkanaście owocników na trzech gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.882097 fot.882098 fot.882099 [notatka: nie] [fotografie: tak];

882097
882098
882099

ID 299 279 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,3 km, NW, Chomiąża Szlachecka (gmina Gąsawa), na zachód od J. Chomiąskiego, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [52°45'21,7"N 17°49'26,8"E], CC65; data zbioru: 16 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad śódleśnymi stawami, w tym wierzba krzaczasta, gałęzie wierzby, kilka owocników w dwóch grupach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003826; uwagi: Nadle¶nictwo Goł±bki, le¶nictwo Łysinin; intensywnie anyżowy zapach owocników utrzymywał się przez kilka lat; owocniki jeszcze w naturze; fot.917817 fot.917818 fot.917819; cechy owocników; fot.917820; 1.; fot.917821 fot.917822 fot.917823; 2.; fot.917824 fot.917825 fot.917826 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917817
917818
917819
917820
917821
917822
917823
917824
917825
917826

ID 315 402 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km S od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 30" N i 19st 33' 47" E], DE46; data zbioru: 30 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika, na martwej gałęzi krzewu wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 19/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1005250 fot.1005251 fot.1005252 fot.1005253 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1005250
1005251
1005252
1005253

ID 317 880 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 52,5" N i 19st 23' 3,5" E], DE35; data zbioru: 15 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, świerki, leszczyny i nne, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 18/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1022376 fot.1022377 fot.1022378 fot.1022379 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1022376
1022377
1022378
1022379

ID 318 841 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 58,5" N i 19st 19' 39,5" E], DE55; data zbioru: 15 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa wierzb na obrzeżach podmokłego boru sosnowego z domieszką brzóz, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 7/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1029496 fot.1029497 fot.1029498 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1029496
1029497
1029498

ID 326 323 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 23" N i 19st 28' 45,5" E], DE66; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo podmokły las mieszany -brzoza, sosna, olcha, świerk, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1100086 fot.1100087 fot.1100088 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1100086
1100087
1100088

ID 327 815 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi -brzozy, osiki, krzewiaste wierzby, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1113395 fot.1113396 fot.1113397 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113395
1113396
1113397

ID 328 345 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 1,3 km na N od Ignacowa, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE32; data zbioru: 11 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z kępą wierzby, na suchej gałęzi wierzby, 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń, Leśnictwo Mokry Las, oddział 92, Gmina Siemkowice.; fot.1117895 fot.1117896 fot.1117897 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117895
1117896
1117897

ID 341 242 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 300 m na S-E od Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 12 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, świerki, brzozy, osiki, wierzby, na suchych gałązkach wierzbowych, kilka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 05, gm. Łubnice.; fot.1199759 fot.1199760 fot.1199761 [fotografie: tak];

1199759
1199760
1199761

ID 359 377 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID269 075; lokalizacja: 1 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 24 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb w śródleśnym olsie, na martwej gałęzi krzewiastej wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 27,3" N 19st 26' 8" E; fot.1356134 fot.1356135 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356134
1356135

ID 359 454 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID270 863; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50st 59' 56,5" N i 19st 19' 44" E], DE65; data zbioru: 17 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły skraj lasu -olchy, krzewiaste wierzby, leszczyny i inne, na martwej gałęzi krzewiastej wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1356940 fot.1356941 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356940
1356941

ID 363 860 oznaczenie: Neofavolus suavissimus; lokalizacja: Kalisz Kaszubski Wdzydzki Park Krajobrazowy, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osika, brzoza, wierzba, sosna, okresowo zalewany, wierzba, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1393378 fot.1393379 fot.1393380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393378
1393379
1393380

ID 365 208 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID208 783; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 10 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, podmokła niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami, na martwych gałęziach wierzb, kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, m.in. przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1403198 fot.1403199 fot.1403200 fot.1403201 fot.1403202 fot.1403203 fot.1403204 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1403198
1403199
1403200
1403201
1403202
1403203
1403204

ID 372 047 oznaczenie: Lentinus suavissimus; lokalizacja: 0,6 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0136 19,4053], DE55; data zbioru: 27 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg boru sosnowego, na martwej gałęzi krzewiastej wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1478664 fot.1478665 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478664
1478665

ID 374 735 oznaczenie: Lentinus suavissimus; • potwierdzenie ID208 783; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0090 19,4037], DE65; data zbioru: 27 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, podmokła niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami, na martwych gałęziach wierzb, kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, m.in. przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1504469 fot.1504470 fot.1504471 fot.1504472 fot.1504473 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504469
1504470
1504471
1504472
1504473
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji