grzyby.pl

Neofavolus

żagiewka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporaceae Polyporaceae Polyporaceae PolyporaceaePolyporaceaetrwałoporka świerkowa (Poriella subacida)miękusz łososiowy (Erastia salmonicolor)