znalezisko 20061022.4.06 - Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy) · okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy ·
na opadłej gałęzi liściastej (opadła gałąź grabu?, dębu?, jesiona?)
061022-5952
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · pokrój
061022-5953
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenofor
061022-5954
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenofor
061022-5954_1
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenofor; w zbliżeniu
061022-5956
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · przekrój
061024-6002
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenophoral setae; from fresh specimen, in water
061024-6003
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenophoral setae; from fresh specimen, in water
061024-6004
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenophoral setae; from fresh specimen, in water
061024-6005
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenophoral setae; from fresh specimen, in water
061024-6006
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · hymenophoral setae; from fresh specimen, in water
061024-6007-11
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · spores; from fresh specimen, in water, x40/0.95 apochromat aus Jenna, Biolar
061024-6012
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · growing margin setae; from fresh specimen, in water
061024-6013
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · growing margin setae; from fresh specimen, in water
061024-6014
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · growing margin setae; from fresh specimen, in water
061024-6015
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · growing margin setae; from fresh specimen, in water
061024-6016
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · growing margin setae; from fresh specimen, in water
061024-6017
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
22.10.2006 · growing margin setae; from fresh specimen, in water, x16/0.40 apochromat Zaiss, Biolar