fot. 061022-5954_1 (689×587) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 061022-4
hymenofor; w zbliżeniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.10.2006, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski