grzyby.pl
jadalny

Lycoperdon

purchawka, Puffball /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy makroskopowe

Owocniki średnie i większe. Kulistawe, gruszkowate lub maczugowate, do 10 cm wysokości.

space

Wnętrze zwykle z wyraźnym przejściem pomiędzy glebą i podglebiem. Podglebie wyraźnie komorowate, zwykle dobrze wykształcone, zabarwione, jedynie u purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) czysto białe. Pseudokolumella zwykle obecna.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste lub kulistawe, gładkie u purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme), u pozostałych bardzo drobno do grubo brodawkowanych, 3.5 – 5.5 µm średnicy. Wyjątkowo z trwale przyczepioną sterygmą (purchawka ogonkowa (Lycoperdon caudatum)).

space

jak oznaczać

Podobnie jak w przypadku innych przedstawicieli rodziny purchawkowate (Lycoperdaceae) do pewnego oznaczenia potrzebne są owocniki w różnym wieku (aby mieć pewność co do charakteru osłony zewnętrznej), w tym koniecznie owocniki w pełni dojrzałe, aby można było zbadać cechy zarodników i włośni.

space

Z cech mikroskopowych kluczowe znaczenie mają:
- urzeźbienie zarodników (konieczna imersja),
- obecność sterygm przy zarodnikach, jedynie u purchawka ogonkowaD (Lycoperdon caudatum) są one trwałe, u innych gatunków mogą być odłamane, w masie z zarodnikami,
- rodzaj włośni (silna, rozgałęziona typu Bovista, czy krucha, słabo rozgałęziona, typu Lycoperdon),
- obecność dołków w ścianie włośni,
- u niektórych gatunków (purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme), purchawka łuszcząca się (Lycoperdon marginatum)) w egzoperydium znajdują się grubościenne, ostrokanciaste komórki - sferocyty.

wartość

Nie ma gatunków trujących, wszystkie w początkowym stadium rozwoju, tj. gdy na przekroju mają białe wnętrze, mogą być jadane. Z tym, że niektóre mają nieprzyjemny zapach, np. purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme), purchawka czarniawa (Lycoperdon nigrescens).