Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni

Bovista pusilla sensu auct. mult. (e.g. Kreisel)