niejadalnyjadalny

Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.

purchawka gruszkowata
Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata)

pokrój; 19.10.2004, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata)

pokrój

cechy makroskopowe

Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata)
Owocnik gruszkowaty, górna część kulistawa (z mniej lub bardziej zaznaczonym garbkiem), z wyraźnym przejściem w dolną, zwężoną, stanowiącą prawie połowę wysokości owocnika; 10-50 mm wysokości, 10-35 mm średnicy; u podstawy z wyraźnymi, białymi sznurami grzybni - ryzomorfami; młode owocniki jasne, ochrowe, bladoszare, z wiekiem ciemnieją w kierunku brązu.

space

Oslona wewnętrzna (endoperydium) żółtawa, z wiekiem do czerwonawobrązowej; dojrzała pęka na szczycie aby uwolnić zarodniki.

space

cechy mikroskopowe

Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata)

sferocyt

Zarodniki kuliste, gładkie (inne gatunki purchawek mają zarodniki mniej lub bardziej szorstkie, brodawkowane), 3.5-5.5 µm, z silnie łamiącą światło kroplą, często z krótką (do 2 µm) sterygmą.

space

Spores globose, smooth, 3.5-5.5 µm in diameter.

space

występowanie

Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata)
Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w zwartych kępkch, często po kilkadziesiąt egzemplarzy, na silnie spróchniałym drewnie, zwykle drzew liściastych i rzadziej iglastych lub na ziemi w pobliżu drewna.

Common. Summer-fall, gregarious or clustered, often in large quantity on rotten wood, usually of hardwoods, not so often conifers or on ground in asociation with wood.

wartość

Podobnie jak pozostałe purchawki jadalny, gdy jeszcze o białym wnętrzu. Jednak zapach owocników tego gatunku może być nieprzyjemny, przypominać woń gazu świetlnego, smak z wiekiem też jest nieprzyjemny.

As other Lycoperdon species edible when young (still white inside). But odour of this specie may be unpleasant.

uwagi

Na łąkach wyrasta bardzo podobna Lycoperdon spadiceus z wyraźnie wyodrębnioną częścią trzonową barwy początkowo ołowianoszarej, potem brązowiejącą

space

znalezisko 20041019.6.04 - Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata); lasy milickie

13f · 20041019.6.04
/lasy milickie/

znalezisko 19980919.26.98 - Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich

3f · 19980919.26.98
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/

znalezisko 19990905.2.99 - Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata); Dolny Śląsk, Góry Bialskie

10f · 19990905.2.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/

znalezisko 20060521.3.06 - Lycoperdon pyriforme (purchawka gruszkowata); Puszcza Białowieska

3f · 20060521.3.06
/Puszcza Białowieska/