fot. w_Leucoagaricus_leucothites_031024_60 (780×390) — copyright © by Witold Wójciak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.10.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak