takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leucoagaricus carneifolius (Gillet) Wasser

GREJ: ID245374 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID245374 (© autora fot.)