grzyby.pl

Inonotus

błyskoporek, włóknouszek
częsty; owocniki jednoroczne, wyrastają zwykle w dużej ilości, częściowo połączone ze sobą i dachówkowato umieszczone jeden nad drugim;
na żywych i martwych pniach i gałęziach (także opadłych) olszy, rzadziej grabu, rzadko na innych gatunkach drzew liściastych;
szczecinki hakowato zagięte
podobny do błyskoporek promienisty (Inonotus radiatus) ale wyrasta na buku, jego owocniki są głównie resupinatowe z niewielkimi odstającymi kapelusikami, do 20 mm średnicy;
szczecinki proste

Inonotus hispidus · błyskoporek szczotkowaty

włóknouszek szczotkowaty
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
nieczęsty; owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka latem, na pniach i gałęziach żywych lub zamierających jabłoni, rzadziej na orzechu, jesionie, morwie

Inonotus obliquus · błyskoporek podkorowy

włóknouszek ukośny
ochrona częściowa (II.60)
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
na porażonych drzewach tworzą się duże narośla o czarnej, spękanej powierzchni;
same owocniki resupinatowe, roczne, tworzą się pod korą i dlatego są przeoczane;

space

Inonotus cuticularis

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Inonotus dryadeus · błyskoporek płaczący

włóknouszek płaczący
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Inonotus dryophilus

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Inonotus hastifer

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Inonotus leporinus

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Inonotus rheades

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Inonotus triqueter · błyskoporek sosnowy

Onnia triquetra
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie