znalezisko 20020906.1.02 - Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy) ·   · (leg. det. Marek Snowarski)
pień żywej brzozy
020906-3045
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla, nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
020906-3049
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), w dolnych naroślach odsłonięte drewno tworzące główną masę narośli
020906-3051
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl na nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośle z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
020906-3053
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośl z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
020906-3053=b
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
powierzchnia narośli; narośl nie wywołe przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
020906-3056
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3058
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3058=b
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
w spękaniu widoczna rdzawożółta tkanka grzyba
020906-3060
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
spękana powierzchnia narośli
020906-3062
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli z nową tkanką grzyba, w pęknięciu widać jej żółtobrązową barwę
020906-3064
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta tkanka grzyba po oderwaniu spękanej powierzchni narośli
020906-3066
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta młoda tkanka grzyba w narośli
020906-3069
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3070
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3073
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla
020906-3110
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka narośli na przełomie
020906-3111
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka narośli na przełomie
020906-3115
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli
020906-3116
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
górna strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków)
020906-3118
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
spodnia strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków)
020906-3121
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka grzybni w przełomie