znalezisko 20020906.1.02 - Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy) ·   · (leg. det. Marek Snowarski)
pień żywej brzozy

020906-3045

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośla, nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)

020906-3049

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośla nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), w dolnych naroślach odsłonięte drewno tworzące główną masę narośli

020906-3051

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośl na nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośle z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków

020906-3053

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośl nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośl z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków

020906-3053=b

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

powierzchnia narośli; narośl nie wywołe przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków

020906-3056

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośl

020906-3058

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośl

020906-3058=b

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

w spękaniu widoczna rdzawożółta tkanka grzyba

020906-3060

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

spękana powierzchnia narośli

020906-3062

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

fragment narośli z nową tkanką grzyba, w pęknięciu widać jej żółtobrązową barwę

020906-3064

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

odsłonięta tkanka grzyba po oderwaniu spękanej powierzchni narośli

020906-3066

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

odsłonięta młoda tkanka grzyba w narośli

020906-3069

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośl

020906-3070

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośl

020906-3073

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

narośla

020906-3110

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

tkanka narośli na przełomie

020906-3111

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

tkanka narośli na przełomie

020906-3115

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

fragment narośli

020906-3116

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

górna strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków)

020906-3118

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

spodnia strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków)

020906-3121

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

tkanka grzybni w przełomie