znalezisko 20020906.1.02 - Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy) ·   · (leg. det. Marek Snowarski)
pień żywej brzozy
020906-3045all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla, nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
020906-3049all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), w dolnych naroślach odsłonięte drewno tworzące główną masę narośli
020906-3051all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl na nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośle z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
020906-3053all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośl z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
020906-3053=ball
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
powierzchnia narośli; narośl nie wywołe przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
020906-3056all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3058all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3058=ball
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
w spękaniu widoczna rdzawożółta tkanka grzyba
020906-3060all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
spękana powierzchnia narośli
020906-3062all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli z nową tkanką grzyba, w pęknięciu widać jej żółtobrązową barwę
020906-3064all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta tkanka grzyba po oderwaniu spękanej powierzchni narośli
020906-3066all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta młoda tkanka grzyba w narośli
020906-3069all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3070all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
020906-3073all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla
020906-3110all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka narośli na przełomie
020906-3111all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka narośli na przełomie
020906-3115all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli
020906-3116all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
górna strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków)
020906-3118all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
spodnia strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków)
020906-3121all
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka grzybni w przełomie