fot. za-090710_0540_ID36166 (980×585) — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.07.2006
copyright © by Zygmunt Augustowski