grzyby.pl

Marchandiomyces quercinus (J. Erikss. et Ryvarden) D. Hawksw. et A. Henrici

Corticium aurantioroseum P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie