grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Mutatoderma mutatum (Peck) C.E. Gómez

strzępkoskorka zmienna
Hyphoderma mutatum (Peck) Donk

występowanie

Na kłodach i opadłych gałęziach drzew liściastych np. grabów, buków, osik i lip.