fot. mj-CRW_6125C (356×520) — copyright © by Mírek Junek
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Suillus cavipes (maślak dęty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek